Hikayemiz

Sen De Gel

Dernek, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele ederek, istihdam yaratarak, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve diğer benzer hedefleri bulunan kuruluşlarla işbirliği yaprak,Birleşmiş Miletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Hikayemiz

2011 Eylül ayında Gambia’dan 2 kişi Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ziyaret etti. Gambia’da kadın gelişimi ve çocuk bakımıyla ilgili bir sivil kuruluştan geldiklerini ve iş birliği yapmak istediklerini anlattılar. Tesadüfen orada bulunan İbrahim Betil bir işbirliği projesi başlatamadan önce kendisi şahsen Gambia’ya gidip yereli tanımak ve olası iş birliği için beklentileri anlamak istedi. İki ay sonra Gambia’ya gitti ve orada yaşayan insanların durumlarını gördükten ve bir hafta köylerde yaşadıktan sonra geri geldiğinde arkadaşlarıyla görüştü, iki alternatiften birine karar vermeleri gerekiyordu;

  • Bizim yapacağımız bir şey yok, başlarının çaresine baksınlar.
  • Bir milyar insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiği dünyamızda, duyarsız kalmayıp küçük de olsa bir şeyler yaparak insanlığa yönelik katkı sağlayacak projeler geliştirmek.

İkinci alternatife karar verilmesiyle birlikte En Az Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma projelerine destek amacıyla bir dernek kurmaya karar verdik. SEN DE GEL derneği 2012 yılında kuruldu.

Amaçlarımız

  • Yerel, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü toplumsal duyarlılık projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi kapsamında sosyal yardım projeleri, insanların ekonomik ve sosyal gelişimlerine yönelik destek projeleri ve toplumsal duyarlılık kapsamında benzer başka projeler hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek ve uygulamak
  • Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak
  • Gençleri, kadınları mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak
  • Toplumun her kesiminde çalışmalarında, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları, bakanlıklar, resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak eğitime, sosyal ve ekonomik gelişime ve kültür yaşamına, toplumsal gelişime destek vermek amacıyla projelere destek sağlamak
  • Hak eden gençlere burs yardımları, iş yapma becerilerini geliştirmek için eğitim ve staj olanakları sağlamak
  • Gençleri ve kadınları girişimciliğe yönlendirmek için mikro kredi programları uygulamak
  • Üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finansmanı yapmak