Merak Edilenler

Merak Edilenler

Neden Gambia? Türkiye’de yoksulluk yok mu?
2011 Eylül ayında Gambia’dan 2 kişi Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ziyaret etti. Gambia’da kadın gelişimi ve çocuk bakımıyla ilgili bir sivil kuruluştan geldiklerini ve işbirliği yapmak istediklerini anlatılar. Tesadüfen orada bulunan İbrahim Betil bir işbirliği projesi başlatmadan önce kendisi şahsen Gambia’ya gidip yereli tanımak ve olası işbirliği için beklentileri anlamak istedi. Iki ay sonra Gambia’ya gitti ve orada yaşayan insanların durumlarını gördükten ve bir hafta köylerde yaşadıktan sonra geri geldiğinde arkadaşlarıyla görüştü, iki alternatiften birine karar vermeleri gerekiyordu (A) bizim yapacağımız bir şey yok, başlarının çaresine baksınlar, (B) bir milyar insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiği dünyamızda, duyarsız kalmayıp küçük de olsa bir şeyler yaparak insanlığa yönelik katkı sağlayacak projeler geliştirmek. (B) alternatifine karar verildi ve En Az Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma projelerine destek amacıyla ayrı bir dernek kurmaya karar verdik. SEN DE GEL Derneği 2012 yılında kuruldu.

Türkiye’li yoksul ile Afrika’lı yoksul kelimeleri aynı anlamı taşımıyor .Türk yoksulun büyük çoğunlukla ücretsiz sağlık hizmeti [yeşil kart], ilköğretim [devamı da mümkün], aş evi, huzur evi, valilik -belediye fonları, yakacak yardımları ve başvurabileceği çok sayıda resmi, özel yardım kuruluşu var. Ve en önemlisi Anadolu kültüründen gelen insanı var.

Mülteci açısından ise devletten aylık maaş, içinde aç kalmayacağı çadır kent, ücretsiz eğitim, hatta sınavsız üniversite var. Gambia’da ise bunların hiçbiri yok. Bırakınız bunları içmeye su yok.. susuzluk had safhada, temiz olmayan içme suyu çocuk ölümlerin başlıca bir nedeni… [Bu soruyu gerçekten anlamak için soranlara, evlerindeki tüm su ihtiyaçlarını tek bir musluktan gidermelerini öneriyoruz].
Ne tür yardımlar yapmaktasınız?
SEN DE GEL derneği bir “yardım” kuruluşu değildir. En Az Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların yereldeki temel ihtiyaçlarını dinleyip öğrenerek bu insanların potansiyelini harekete geçirebilecek, ihtiyaçlarını karşılayacak ve sürdürülebilir projeler geliştirmek amaçlanmaktadır, bugüne kadar geliştirilen projelerde de bu ilkeden hareket edilmiştir. SEN DE GEL derneği faaliyetlerinde , elindeki imkanlarla az gelişmişliğe, yoksulluğa ve yokluğa , güncel, gerçekçi bir boyut ve kesin çözüm getirmeye çalışan bir kuruluştur. İnsanların temel ihtiyaçları önceliğimizdir.
Parayı nereden buluyorsunuz?
Kurumsal ve bireysel farklı destekçilerimiz/bağışçılarımız var. Başbakanlık TİKA, The Coca Cola Foundation, UNDP, Mogul Tekstil bugüne kadar büyük bağış yapan kurumlar. Bunun dışında küçük miktarlarda bağış yapan kurumlar ve pek çok birey de var.www.sendegel.org.tr sayfamızda bugüne kadar bize destek veren, bağış yapan tüm kurum ve kişilerin isimleri yer almaktadır.
Projeleri geliştirirken, destek verirken öncelik verdiğiniz ülkeler, topluluklar var mı?
Desteklenecek projelere neye göre karar veriyorsunuz?
Öncelikli tercihimiz destek verilecek ülkenin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre En Az Gelişmiş ülke olması. İkinci kural, söz konusu ülkeden güvenilir bir sivil kuruluşun bize işbirliği için başvuruda bulunması, işbirliğine istekli olması. Bu iki kural gerçekleşince, ilgili ülkeyi ziyaret edip, yerelde insanlarla, köylerde topluluklarla toplantılar yaparak yerelin potansiyelini harekete geçirebilecek, yerel kalkınmaya etki yapacak, sürdürülebilir projeler birlikte belirleniyor.
Siyasi tercihiniz nedir? Hangi inanç topluluklarını destekliyorsunuz? Devletle ilişkiniz var mı?
Hiçbir siyasi tercihimiz yok. Herhangi bir inanç, etnik ayırım yapmaksızın, herhangi bir ideolojiyi savunmaksızın sürdürülebilir insani kalkınma projelerini desteklemek amacındayız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, kuruluş amaçlarımızı gerçekleştirmek için bireyler, özel sektör, devlet ve uluslararası kuruluşlardan destek vermek isteyenlerle işbirliği yaparız, ancak amacımız dışında herhangi bir çalışma içinde olmayız.
Yapılan katkıların verilen desteklerin amaca yönelik kullanıldığını nasıl izlemektesiniz?
Projeleri başlattığımız ülkede Türkiye’den gönderdiğimiz bir gönüllü koordinatörümüz en az 6 ay süreyle görev yapmaktadır. Böylelikle projelerin gelişimi ve yapılan desteklerin amacına yönelik kullanıldığının doğrudan Derneğimiz gözetiminde devam etmesi güvence altındadır.
Derneğinizin idari gideri ne kadar? Gelirinizin ne miktarını idari gider olarak kullanmaktasınız?
Derneğimizin idari gideri yoktur. Dernek ofis kirası, elektrik/telefon vb. faturalar, ofis sarf malzeme giderleri, internet sitesi düzenlenmesi ve güncellenmesi, broşür ve faaliyet raporlarımızın baskıları, kargo ile gönderiler, vb giderler dernek gönüllülerimizin destekleriyle sağlanmaktadır. Dernek gelirinin tamamı amaca yönelik kullanılmaktadır. Afrika’daki gönüllümüzün sadece barınma, gıda, ulaşım, iletişim giderleri söz konusudur.
Destekçileriniz yaptıkları bağışların nasıl kullanıldığını biliyorlar mı?
Derneğimize yapılan bağışların ne şekilde kullanıldığını 3-4 aylık dönemlerde destekçilerimize, dernek üyelerimize yazılı olarak bildirmekteyiz. Bu dönemsel raporlarda ayrıca proje yararlanıcılarından da alınan bireysel hikayeler destekçilerle paylaşılmaktadır.
Gelir ve giderlerinizle ilgili sizin verdiğiniz bilgilerin doğruyu/gerçeği yansıttığına inanmak durumunda mıyız?
Derneğimize yapılan bağışların ne şekilde kullanıldığını 3-4 aylık dönemlerde destekçilerimize, dernek üyelerimize yazılı olarak bildirmekteyiz. Bu dönemsel raporlarda ayrıca proje yararlanıcılarından da alınan bireysel hikayeler destekçilerle paylaşılmaktadır.
Toplantılarınızı kendi aranızda yapıp, kararları kendiniz mi alıyorsunuz?
Tüm toplantılarımız, Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarımız derneğimize ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Toplantı gün, saat ve yerleri hakkında 0216 465 39 41 numaradan, Ebru Hanım’dan bilgi alınabilir.
Siz kimsiniz? Küçük bir grup mu? Yeni katılımlara açık mısınız?
Biz insana dokunarak dünyada küçük de olsa bir değişim yaratabileceğimize inanan bir grup gönüllü, duyarlı insanız. Derneğimiz bu amaca inanan herkesin Üyeliğine ve katılımına açıktır. Sizin de aramıza katılmanızdan mutlu oluruz, onur duyarız.
Derneğinize destek olmak isteyenlerden beklentiniz nedir?
Sen De Gel Derneği’ne detsek vermeye istekli kişilerden beklentimiz derneğimize üye olması, kendi çevrelerinden deneğe yeni üyeler bulması, derneğe maddi olarak katkı yapmaya istekli olabilecek birey veya kurumlardan destek sağlamasıdır.