Neler Yapıyoruz

Neler Yapıyoruz

Sen De Gel Derneği; ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla projeler üreten, kar amacı gütmeyen bir topluluktur. Bağışçılarımızın desteğiyle, harekete geçtiğimiz günden beri 250,000 + kişinin hayatına dokunduk.

İyileştirme

Bölgesel iyileştirme ve ekonomik kalkındırma programlarımızla, en az gelişmiş ülkelerde insanların hayat standartlarını arttırmayı planlıyoruz.

Güçlendirme

Özellikle kadınlar ve gençleri hedef alan mikro kredi programlarımızla, kadın ve gençlerin sosyal gelişimini sağlamayı ve toplum içindeki rollerini güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma

Su kuyusu, tarım ve hayvancılık programlarımız, mesleki eğitimlerimiz ve mikro kredi uygulamalarımızla, çalıştığımız bölgelerde sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamayı planlıyoruz.

İhtiyacın bulunduğu coğrafyalarda, yoksulluk ile mücadele, istihdam
üretme, hayata değer katma gibi amaçlarımız doğrultusunda nitelikli ve
sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Yaşadığımız dünyayı, herkes için
daha güzel bir yer haline getirmek mümkün.
DETAYLI PROJE LİSTEMİZ