Su Kuyusu Projesi

Sen De Gel olarak Afrika’nın en uzak bölgelerine temiz su kaynakları açıyoruz, insanları en temel yaşam ihtiyacımız su ile buluşturuyoruz.

Dünya'da 844 milyon kişi, Sahra Altı Afrikası'nda ise nüfusun %50'den fazlası temiz suya ulaşamıyor. Buna bağlı sağlık problemleri, çocuk ölümleri oldukça yaygın. Afrika’da insanlar suya ulaşmak için ortalama 6 km yol katediyorlar. Temiz su sürdürülebilir kalkınmanın en temel nedenleri arasında yer alıyor. Su kuyusu yaptırdığımız yerlerde tarım gibi gelir getirici ekonomik aktivitelerin de başladığını gözlemliyoruz. Çocukların okula daha fazla zaman ayırdığını, kadınların hayatlarında büyük bir değişim yaşandığını gözlemliyoruz.


Su Kuyusu Projemiz

Bölgesel koşullara ve ihtiyaçlara bağlı olarak güneş enerjisi veya derin kuyu su pompaları kullanarak içme suyu kaynakları yaratılmasını kapsayan projemizin temel amacı, köylerin temiz içme suyu ihtiyacını asgari düzeyde karşılayarak yetersiz ve kirli su tüketimi kaynaklı yenidoğan ölümlerinin ve hastalıkların önüne geçmek, herkesin suya ulaşım hakkını savunmaktır. 

Proje bütçemiz 5500 USD’dir.


Su Kuyusu Rehabilitasyon Projemiz

Zaman içerisinde çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen su kuyularının bir teknik değerlendirme sonucu yenilenmesi ve sağlıklı içme suyu kaynaklarına dönüştürülmesini kapsamaktadır. Projenin temel amacı su kaynaklarından ve bu amaçla harcanan finansal kaynaktan tasarruf ederek sürdürülebilirliği sağlamaktır. 

Proje bütçemiz 2800 USD’dir.


*Su Kuyusu açıklamasıyla dilediğiniz miktarda da bağış yapabilirsiniz.

Fotoğraflar

Su Kuyusu Projelerimiz